بیمه شخص ثالث نجومی می شود؟

بیمه شخص ثالث نجومی می شود؟

هرساله با افزایش نرخ ریالی دیه متناسب با معیارهای شرعی واقتصادی، صنعت بیمه نیز با نرخ های جدیدی روبه رو می شود. تاریخ ثبت: (1397/12/11 )  تاریخ بروزآوری: (1397/12/11 )

به گزارش انجمن خرد آورده شده از خراسان، نرخ دیه مصوب سال 97 برای ماه های عادی 231 میلیون و برای ماه‌های حرام ۳۰۸ میلیون تومان اعلام شد. با پایان سال 97 آن چه که  مطرح است نرخ دیه سال آینده و البته به دنبال آن افزایش قیمت بیمه شخص ثالث است. بر این اساس از آن جا که هر سال نرخ دیه متناسب با قیمت شتر تعیین می شود به نظر می رسد با افزایش قیمت شتر که امسال حداقل 5 میلیون تومان است قیمت دیه برای سال 98 ، احتمالا حدود 500 میلیون تومان برای روزهای عادی و  برای ماه های حرام رقمی حدود 667 میلیون تومان خواهد شد. پیرو این رویداد آن چه که مستقیما مالکان وسایل نقلیه را متاثر می سازد افزایش شدید نرخ بیمه نامه شخص ثالث خواهد بود.