کلک خودروسازان به شرکت‌های بیمه این بار جواب نداد!

کلک خودروسازان به شرکت‌های بیمه این بار جواب نداد!

خودروسازان همواره با ایجاد کردن رقابت منفی در بیمه شخص ثالث، اقدام به گرفتن ۱۵ تا ۲۰ درصد تخفیف از شرکت های بیمه می کردند و این تخفیف را هم به مشتریان انتقال نداده و به عنوان سود خود شناسایی می کردند! تاریخ ثبت: (1397/11/09 )  تاریخ بروزآوری: (1397/11/09 )

به گزارش انجمن خرد آورده شده از اقتصاد آنلاین، این در حالی است که بیمه شخص ثالث، زیان ده ترین رشته بیمه ای بوده و در تمام شرکت های بیمه زیان ده است. و اصلا تخفیف برای ماشین های تولید شده جدید کاملا در تعارض با اصول بیمه گری است.