کاسبی برخی نهادها از عوارض شخص ثالث

کاسبی برخی نهادها از عوارض شخص ثالث

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به مساله عدم شفافیت در نحوه هزینه عوارض دریافتی از بیمه‌ها پرداخته و در اظهارنظری کارشناسی آورده که "این عوارض صرفا به درآمدی برای نهادها تبدیل شده و اهداف مذکور به درستی در تخصیص منابع مورد توجه قرار نمی‌گیرد". تاریخ ثبت: (1397/11/08 )  تاریخ بروزآوری: (1397/11/08 )

به گزارش انجمن خرد آورده شده از ایسنا، مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی کارشناسی که با عنوان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ انجام داده است با اشاره به تبصره ۱۰ بند الف بودجه سال ۹۸ با موضوع عوارض ۳۰۰ میلیارد تومانی به نیروی انتظامی، راهداری و اورژانس بابت کاهش تلفات سوانح رانندگی، نحوه هزینه این مبالغ را طی سال‌های گذشته غیرشفاف اظهار کرد.