صدور بیمه شخص ثالث تنها با اخذ کد جدید

صدور بیمه شخص ثالث تنها با اخذ کد جدید

از نیمه دوم سال 1395 ارسال اطلاعات بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده پیش از صدور به بیمه مرکزی ضروری شده و بیمه مرکزی برای بیمه نامه کد یکتا صادر می‌کند و تنها در این صورت شرکت مجاز به صدور بیمه نامه ثالث برای بیمه گذار خواهد بود. تاریخ ثبت: (1394/12/19 )  تاریخ بروزآوری: (1394/12/19 )

به گزارش انجمن خرد به نقل از ایسنا، سید قاسم نعمتی - مدیر کل فناوری اطلاعات بیمه مرکزی- گفت: از نیمه دوم سال 1395 ارسال اطلاعات بیمه نامه شخص ثالث پیش از صدور به بیمه مرکزی ضروری است به طوری که بیمه مرکزی در راستای شاخص‌های موجود و به صورت کاملاً هوشمند در صورت تطابق بیمه نامه با مقررات برای بیمه نامه کد یکتا صادر می‌کند و تنها در این صورت شرکت مجاز به صدور بیمه نامه برای بیمه‌گذار خواهد بود.